bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Erik Arndt: Om Livjægernes terrænsportsafdeling

Version 1.1 - 05.08.2018 [version 1.0: 25.07.2018]

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hér
1927-

[23.07.2018] Undertegnede, Erik Arndt, f. 1927, har med interesse læst din artikel om oberst Axel Mygind: Erindringer fra Besættelsen. Specielt afsnittet om terrænsportdafdelingen. [Se nærmere her: http://bjoerna.dk/Besaettelsen/Oberst%20Mygind/index.htm]

Jeg var medlem af organisationen fra foråret 1944, til 19. september, hvor tyskerne indførte uniformsforbudet.

Vi havde tilholdssted på Hærens Skydeskole, Christianshavns Vold. Der var mødepligt, vi bar skråhuer med kokarde, og en mere eller mindre selvkomponeret uniform bestående af vindjakke, spidsbukser, støvler, feltflaske m.m.. Vi var underlagt militær disciplin, gik i marchkolonne, og sang de traditionelle opildnende sange.

I juli måned havde vi et 14 dages sommertræf i Akademisk Skyttekorps Lejr, i Høje Sandbjerg. Jeg mindes vi betragtede os formeret som et halvkompagni. Kan p.t. ikke sætte navn på kompagnichef og NK [næstkommanderende].

Vi aflagde prøver til Idrætsmærket, kastede med håndgranatattrapper, ledet af officiant Hansen (der var gået under jorden). Grupperne konkurrerede indbyrdes.

Vagttjeneste med den berygtede hundevagt var et must. Fritiden brugte vi bl.a til at fange krebs i en nærliggende skovsø, og fra en medbragt radio fulgte vi den allierede fremmarch i Frankrig.

Nogen af kammeraterne havde allerede kontakt med modstandsbevægelsen, og efter ophævelsen, var de fleste, hvis ikke alle, at finde i rækkerne.

Efter befrielsen var jeg stationeret på Sct. Hansgade's Skole, hvor vi havde vagttjeneste på Nørre Allé Skole, hvor der var indkvarteret tyske kvinder, børn, og gamle mænd.

Ligeledes på Sct. Joseph Hospital, hvor vi skulle sikre at sårede landsforæddere blev i deres senge.

18. juli blev jeg indkaldt til 1. Regiment i Høvelte, kom på løjtnantsskole, med efterfølgende udnævnelse.

[01.08.2018] I fortsættelse af min mail fra 23. juli, kan det tilføjes, at d. 16. maj 1986, var der indkaldt til veteransamling på Kastellet, hvor 31 ud af 39 veteraner mødte op.

Til stede var bl.a. kompagnichefen Illemann-Larsen (som i anden sammenhæng ses optræde som delingsfører), næstkommanderende Rosenørn. Endvidere Tage Goldschmidt og Boris Alkenkrone, som var at finde i modstandsbevægelsen, der ligesom jeg var elev sammen med Glahn, Fiehn og Gundel på løjtnantskolen på Kronborg.

På et tidspunkt har jeg mødt gruppefører Frederik Schackt, som havde været i besiddelse af LTA materiale, hvilket han desværre havde destrueret.
Redaktionel note: Ovenstående er modtaget af Erik Arndt i juli-august 2018.

Du må citere hvis du angiver sidens adresse.