[sitemap]

< Aktuelt  
  

  

Danske Lov 1683 - nu på CD-rom

Af Karl Peder Pedersen, arkivar

Den over 300 år gamle Danske Lov er udkommet elektronisk i en udgave, der sigter særligt imod de historisk interesserede

I sommeren 1683 udkom Kong Christian den Femtes Danske Lov, og i dette digre værk finder man de love og bestemmelser, der var gældende for det danske samfund i århundreder. Selvom så godt som alle Danske Lovs bestemmelser i dag må siges at være forældede, har de gamle lovtekster stor historisk betydning, og arbejder man f.eks. med lokal- eller slægtshistorie konfronteres man hele tiden med ord og begreber, som stammer fra Danske Lov.

Siden 1683 er Danske Lov publiceret i en række nyere udgaver, senest i 1949 af Stig Iuul. Nu har Bjørn Andersen, der er cand. mag. i dansk og kultursociologi, sat sig for at udgive en digital udgave af den gamle lovbog, og den foreligger nu på en CD-rom sammen med et udførligt introduktionshæfte. Som grundlag for udgivelsen har han valgt V.A. Sechers udgave fra omkring 1900, da den ligger tættere på originaludgaven, bl.a. derved at den har samme sidetal som denne. På CD-rommen finder man både html- og pdf-udgaver af lovteksten, og ydermere er der udgaver med og uden Sechers fodnoter.

Danske Lov er langt over 300 år gammel, og derfor er det også et gammeldags sprog og en meget fortidig forestillingsverden, der møder os, når vi læser de over 1.000 siders paragraffer igennem. Bjørn Andersen pointerer da også i en pressemeddelelse, at "denne udgave er for de historisk interesserede". Til gengæld behøver man ingen særlige forudsætninger for at kunne læse hans introduktionshæfte. Meningen er her at sætte Danske Lov ind i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng, og det lykkes tilfulde for forfatteren, selvom man også finder meget overflødigt stof her. Hæftet virker dog som helhed meget inspirerende, og nyttige er også de to straffekataloger over anbringelsesstraffe på Bremerholm og i Spindehuset samt over de boderne i sølvlod. Gerne havde man også set tilsvarende oversigter over andre straffekategorier.

Når en tekst først er blevet digitaliseret er der næsten ingen grænser for, hvad man bruge den til, og bl.a. kan Bjørn Andersen fortælle os, at ordet "med mindre" forekommer ikke mindre end 117 gange i Danske Lov - hvad vi så mon skal bruge den oplysning til? Også frekvensen af en række andre ord finder vi oplysninger om, hvortil kommer nogle mere nyttige eksempler på gamle ord, som er gået ud af brug, eller som ikke længere betyder det samme som i de gode, gamle dage.

Danske Lov er ikke kun en lovbog, den er også et vigtigt historisk kildeskrift, og som sådant har det stadig stor interesse. Derfor skal det hilses velkomment, at vi nu har fået en digital version, der gør det nemmere at arbejde med de mange paragraffer.

 

Bjørn Andersen: Danske Lov 1683 på CD samt introduktionshæfte, BA Forlag 2003, introduktionshæfte 149 sider, 236,25 kr.