bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Oplysningstiden. Links


Version 1.3 - 20.12.2006 [Denne udgave er meget foreløbig; Forslag modtages gerne [klik tv]]

  


Generelt


Electronic Enlightenment og http://www.oup.com/online/ee/
Oxford-projekt om Oplysningstiden [Beskrivelse i PDF. Projektet åbnes i 2007]

• Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/contents.html

Udenlandske forfattere før Oplysningstiden

I alfabetisk orden:


Pierre Bayle [1647-1706]

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
http://plato.stanford.edu/entries/bayle/
http://www.lett.unipmn.it/%7Emori/bayle/
The Pierre Bayle Collaborative Translation Project: http://www.pierrebayle.com/


Hugo Grotius [1583-1645]

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius
http://plato.stanford.edu/entries/grotius/


Thomas Hobbes [1588-1679]

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/
http://www.iep.utm.edu/h/hobmoral.htm


Gottfried Wilhelm Leibniz [1646-1716]

http://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz
http://plato.stanford.edu/contents.html#l [Flere opslag]
http://www.wgl.de/: Leibniz Gemeinschaft


John Locke [1632-1704]

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://plato.stanford.edu/entries/locke/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search?amode=start&author=Locke,%20John
http://www.gutenberg.org/browse/authors/l#a2447
»A Letter Concerning Toleration«: http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/locke/locke2/locke-t/locke_toleration.html


Thomas More [1478-1535]: »Utopia«

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/more/utopia-contents.html


Samuel Pufendorf [1632-1694]

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Pufendorf
Holberg + Udenlandske forfattere fra Oplysningstiden

I alfabetisk orden:


Ludvig Holberg [1684-1754]

http://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holberg [http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holberg]
Dansk oplysningsfilosofi 1700-1800. Holberg som filosof [Indgår i: »Et åbent sind? Om Holberg's tænkning«]
http://bjoerna.dk/Holberg/paa-nettet.htm
http://bjoerna.dk/Holberg/ABRACADABRA.htm


David Hume [1711-1776]

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://plato.stanford.edu/entries/hume/


Immanuel Kant [1724-1804]

http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://plato.stanford.edu/contents.html#k [Flere opslag]


Charles de Secondat, baron de Montesquieu [1689-1755]

http://en.wikipedia.org/wiki/Montesquieu


Jonathan Swift [1667-1745]: »Gulliver's Travels« [1726]

http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
http://www.gutenberg.org/etext/829


Voltaire [1694-1778] [François-Marie Arouet]

http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://www.gutenberg.org/browse/authors/v#a913
Litteratur om Oplysningstiden

I alfabetisk orden:


Thomas Bredsdorff: »Den brogede oplysning«, Kbhvn. 2003

Carl Henrik Koch: »Dansk oplysningsfilosofi 1700-1800«, bind 3 i: Steen Ebbesen & Carl Henrik Koch (red.): »Den Danske Filosofis Historie«, Gyldendal, København 2003. Se diskussion i BA: »Et aabent sind? Om Holberg's tænkning«, VII. Holberg's filosofi og hans behandling af teodicéproblemet.