Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien

The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia
# 288 - 8' årgang - 20.01.2006

Version 1.0 [20.01.2006] • Denne udgave findes - af nogle særlige tekniske grunde - KUN som PDFInfo om »Sidste Nyt«

Udgiver: Bjørn Andersen

Publisher: Bjoern AndersenDette nr. er specielt. Det handler alene om Wikipedia og om at skrive Balkan-artikler dér.

Wikipedia's adresse er: http://da.wikipedia.org/wiki/Forside
Kender du Wikipedia?


For nogle år siden opfandt man overthere en ny måde at lave encyklopædi på, og denne metode har spredt sig til flere lande, bl.a. Danmark.

Konklusionen først: Jeg tror Wikipedia er noget der holder og at der er mange gode grunde til at kaste sig ud i det, både som bruger, som forfatter og som bidragyder i et mere begrænset omfang.

Særligt IT-interesserede kan desuden blande sig i hvordan man skal udvikle projektets maskinrum, men det kan vi lade ligge her.

For mig er Wikipedia særlig interessant, fordi jeg synes den tegner til at kunne blive et godt sted at lægge opslagsord, småbiografier og informationer af mere almen interesse om Balkan-emner, der ikke kan placeres bedre et helt andet sted.

Denne artikel består af to ting: Denne introduktion og et lille udvalg af artikler som de så ud 19. januar 2006 ud på aftenen.

Wikipedia har en række gode egenskaber - og nogle der er en smule problematiske, men det ser ud til at de gode egenskaber forstærkes, og at de mindre gode bliver svækket i takt med at der kommer flere artikler og i takt med at artiklerne bliver videreudviklet.

Blandt de gode egenskaber vil jeg fremhæve:

Projektet er internationalt. Der er i dag Wikipedier på en lang række sprog. Den klart stærkeste udgave er den engelske. Hvis man vil springe fra den ene til den anden udgave er det meget nemt.

• Der er en ganske særlig grund til at jeg synes særlig godt om Wikipedia, og det er at det er et sted hvor også venner fra Balkan kan blande sig på lige fod som os andre. Jo flere af dén slags projekter, desto bedre synes jeg.

Alt hvad der findes på Wikipedia, tekst såvel som billeder, må anvendes frit, når bare man angiver kilden.

• Der er gode muligheder for at kombinere en kortere tekst på Wikipedia med én eller flere længere artikler andetsteds - og med artikler som ikke har dén karakter som Wikipedia-artikler bør have, fx fiktionstekster.

Wikipedia vil udvikle sig i takt med behovet. Hvis der mangler noget, og man har nogle informationer der burde stå der, kan man taste dem ind og uploade dem hurtigt og nemt.

Begår man tekniske fejl, og dét gør man, især i begyndelsen, kommer der hurtigt hjælp, fordi nogle af brugerne har en særlig administrator-funktion, som indebærer at de holder øje med hvad der bliver lagt ind i Wikipedia'en.

• Skriver nogen noget griseri (som de rødder der over et par dage søgte at lægge en fuldkommen useriøs artikel ind), eller hvis der er nogen der søger at ødelægge systemet, bliver det stoppet og fjernet. Responstiden var 6 minutter i det konkrete tilfælde.

• Skriver nogen noget den pågældende virkelig tror på, men som ikke har objektiv karakter, vil der nemt kunne smækkes en plakat på artiklen om at indholdet er omdiskuteret - eller der kan være nogen der erstatter teksten med én der er mere objektiv. Jeg har selv fjernet nogle afsnit i en artikel om Kosovo, der var alt for serbiske (og ville være det) og erstattet dem med nogle der i det mindste søgte efter at være objektivt formuleret.

• I tilknytning til de enkelte artikler er der et diskussionsfelt, hvor man kan skrive hvorfor man har gjort dette eller hint eller komme med forslag til andre deltagere.

Alle og enhver har mulighed for at blande sig anonymt, men det er en stor fordel for diskussionen, hvis man har registreret sig som bruger og skrevet en smule om sig selv på sin brugerside.

De registrerede bruger har bedre muligheder for at følge hvad der sker. De kan fx markere artikler som de vil følge udviklingen på. Så snart der er én der flytter et komma, kan man se det på sin overvågningsliste. Det styrker mulighederne for at holde forbindelse til dem der blander sig. Mange gange er det en administrator, der ændrer lidt på noget teknisk, andre gange er der én der har et godt forslag eller som har suppleret artiklen. Jeg har på et par uger set mange tilfælde af begge dele, og synes jeg har lært en hel del - både om hvordan man kan gøre sine artikler bedre teknisk set og om nogle af de emner der interesserer mig.

• Gennem et par uger har jeg skrevet om nogle Balkan-ting, om Holberg og om nogle retslige forhold som har min interesse. På de følgende sider har jeg valgt nogle artikeleksempler om Balkan-emner, dels for at vise hvordan tingene ser ud, dels for at opfordre til at du også interesserer dig lidt for projektet. Først og fremmest ved at bruge det (og acceptere at blive »irriteret« over at også dét mangler), men dernæst ved at supplere, ved at rette slåfejl, ved at skrive en linie hér og ved at skrive en artikel dér.

• Artiklerne på de følgende sider har jeg for det meste taget initiativ til og skrevet det meste af, men der er et par undtagelser. Fx lå der en artikel om Albanien, før jeg gik på banen, og derfor har mit bidrag været af supplerende karakter (nemlig om tiden i det sidste par år). Som du vil se er artiklerne ikke lige langt. Nogle er meget korte og skriger efter at blive suppleret. Nogle er længere, men ikke færdige. Andre nærmer sig en afrunding og har fået gjort noget ved layoutet - der er måske kommet indholdsfortegnelse og afsnitsopdeling, eller der er kommet illustrationer på.

• Dette fører mig hen til et par af problemerne. Det ene problem er at der er rigtig mange huller. Det er imidlertid af forbigående art, for det vil forsvinde i takt med at der kommer yderligere tekstbidrag. Midlertidigt kan den enkelte evt. løse problemet ved at svinge over til en anden sprogudgave, fx den engelske.

• Er man ved at styrke sine sproglige færdigheder, er det en god idé jævnlig at konsultere den relevante sprogudgave.

• Har man noget info som burde ud internationalt, kan man også finde en udvej for dét.

• Et andet problem er at tæt sammenbyggede artikler kan være vanskelige at supplere. Hvordan kiler man sig ind dér? Da resultatet skal være så at det samlede resultat bliver bedre end det var før, synes jeg det er en meget spændende udfordring, som måske kan styrke éns formuleringsevne.

Skulle du have lyst til at prøve, så gå ind på startsiden: http://da.wikipedia.org/wiki/Forside

Får du brug for hjælp, kan du bede om den i Wikipedia-miljøet, det vil generelt være det mest indlysende. Men du er velkommen til at henvende dig til mig, hvis du skønner at det er det mest praktiske, så vil jeg se hvad jeg kan foreslå, skriv til post@bjoerna.dk

Held og lykke fra

Bjørn AndersenBrug PDF-Reader's bogmærkefunktion til at orientere dig i de følgende artikler.