Holger Drachmann: "Der var engang"


Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dkDyrehaven 1931

(Version 1.1: 23.06.2005)

Prinsessen fra IllyrienDrachmann's »Der var engang« er opført flere gange i Dyrehaven, nord for København - således i 1922 og 1923 med Adam Poulsen som prinsen og Ellen Aggerholm som prinsessen, men også i 1931 med Holger Gabrielsen og Katy Valentin i de to roller. Hvis du vil se det officielle program fra 1931, så klik nedenfor på linkene til de enkelte sider.

Programmet har jeg arvet fra min farfar og farmor; det dukkede op ved en ren tilfældighed lige før Skt. Hans, da jeg ledte efter noget helt andet.

Du kan læse om Drachmann's stykke på: http://bjoerna.net//Der-var-engang.htm. Herfra kan du også downloade en PDF-udgave til læsning og print.


BA, 23.6.2005


Omslagstegning.
s. 2: Annonce for Magasin du Nord.
s. 3: Titelblad. Direktion: Aage Garde og K.V. Høyer.
s. 4: Annonce for Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864.
s. 5: Billede af Katy Valentin som Prinsessen.
s. 6: Annonce for Farveriet C. Schleisner.
s. 7: Billede af Svend Methling som Prinsen. (Methling var også instruktør).
s. 8: Annonce for Galle & Jessen.
s. 9: Robert Neiiendam om »Der var engang - «
s. 10-11: midteropslag med rolleliste. Annonce for Bellevue Strandhotel.
s. 12: Neiiendam, fortsat. Annonce for Dyrehavepavillonen.
s. 13: Billede af Holger Gabrielsen som Kaspar Røghat.
s. 14: Annonce for Den Danske Landsmandsbank (se note om Landsmandsbanken nedenfor).
s. 15: Neiiendam, fortsat.
s. 16: Neiiendam, fortsat. Annonce for Lille Peter, Dyrehavsbakken.
s. 17: Billede af Charles Wilken som Kongen.
s. 18: Tom annonceplads. Togtider.
s. 19: Annonce for Alfred Benzon's Orangeade.
s. 20: Annonce for Schiønning & Arvé: Haveslanger, auto-, motor- og cyklegummi.
Note om Landsmandsbanken: Få år før - i 1928 - havde staten indbetalt 220 mio.kr., hvoraf 50 mio. kr. som ny aktiekapital; årsagen var at banken var gået omkuld i begyndelsen af 1920'erne og måtte rekonstrueres op gennem 1920'erne. Banken blev privat igen over to omgange - dels i 1936, dels i 1947. Landmandsbanken indgår i dag i Den Danske Bank.

Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm