bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


En liden Tractat om Bjer [1634]

Magister Niels Michelsen Aalborg: »En lille traktat om bier« [1634]


Ved Gunnar Thygesen


Version 1.5 - 09.03.2007.

   1634-udgaven, forsidenForbemærkning

»En liden Tractat om BJER« er en del af en kalender udgivet af Magister Niels Michelsen Aalborg i 1634.

Der er ikke i denne udgave medtaget afsnittene om køer og får, som det ellers er angivet på det originale titelblad og i forfatterens »Til Læseren«.

Tractaten er nævnt på side 71 i »En nyttig Bog Om Bjer« udgivet i 1649 af Hans Herwigk.

Hans Herwigks bog har hidtil været betragtet som den ældste bog om bier og biavl på dansk.

Det er muligt, at Michelsens traktat er den ældste litteratur på dansk om bier og biavl.


[Uddrag af Gunnar Thygesen's forord]

Udgaver af traktaten til download

»En liden Tractat om BJER« [1634] kan downloades i flere udgaver, alle i PDF-format [Adobe Reader-format]:

Med latinske bogstaver (omsat fra gotisk skrift) med forord og efterskrift af Gunnar Thygesen [0,2 MB]. [Version 2. 02.08.2006]

Med gotisk skrift (sat op i A4-format) [1,2 MB]

Med gotisk skrift (sat op i A4-format for at kunne blive trykt og samlet som hæfte i A6-format) [1,2 MB] [Version 2. 02.08.2006]

Vejledning til at trykke og montere hæfte i A6-format [0,1 MB] [Version 2. 07.03.2007]

Moderniseret udgave (i A4-format) [0,3 MB]

Andet materiale

Bierne i gamle danske love: Skånske Lov [beg. af 1200-tallet]. Jyske Lov [1241]. Danske Lov [1683]

Magister Niels Michelsen Aalborg. Biografisk artikel af H.F. Rørdam [1887]

Ludvig Holberg om bierne: En fabel og en epistel [1751, 1748] • Se evt. også: BA's Holberg-sider


Alt ovennævnte må citeres og kopieres, hvis der henvises til dén eller de internetsider der kopieres fra.