Kultursociolog Bjørn Andersen
Bier og biavl
Nogle gratis eBøger [ePub]
Vil du forstørre billedet, så klik på det

Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen på vej til en
'revitalisering' af Eremitageslottet - Se: Omstillingen • Juni 2013 [PDF]
Bierne i gamle danske love
Skånske Lov (beg. af 1200-tallet). Jyske Lov (1241). Danske Lov (1683)

Ludvig Holberg om bierne
En fabel, en epistel og et afsnit i 'Naturretten'
[Indgår i Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster; her i en tidligere HTML-udgave]

Magister Niels Michelsen Aalborg
Biografisk artikel af H.F. Rørdam om forfatteren til en bog om bier der blev udgivet i 1634

Magister Niels Michelsen Aalborg: Om bier [1634]
Med latinsk skrift, med gotisk skrift og som hæfte i A6 ved Gunnar Thygesen

Magister Niels Michelsen Aalborg: Om bier [1634]
Moderniseret udgave på basis af Gunnar Thygesen's digitalisering

Hans Herwigk: En nyttig Bog om Bier [1649], PDF-udgave [12 MB]
Udgaven er produceret på basis af Gunnar Thygesen's digitalisering

Esaias Fleischer, naturhistorisk forfatter m.m.
Biografiske artikler om Esaias Fleischer der i 1777 udgav skriftet Udførlig Afhandling om Bier

Avisartikler om bi-avl fra 1779 [PDF]
Med latinsk skrift ved Gunnar Thygesen

Gunnar Thygesen


Vil du forstørre billedet, så klik på det

Honningbi besøger en hjulkrone (BA, Skåne, 2006).

Hjulkronen er en fremragende biplante med pollen og nektar fra forsommeren til frosten sætter en stopper (GT)


Alt må denne oversigtsside må citeres og kopieres til privat brug og til undervisningsbrug hvis der henvises til dén eller de internetsider der kopieres fra. Anvendelse til kommercielle formål kræver at der er indgået en forudgående skriftlig aftale. Kontakt post@bjoerna.dk herom.
Tilbage til: http://bjoerna.dk